zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

I.Informacja o sprzedawcy


Sklep internetowy, działający pod adresem www.quatro4x4.pl prowadzony jest przez Quatro 4x4 sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzówka 101E k Świdnika. 
NIP 713-31-11-050 REGON: 387809285 KRS: 0000875507


II. Informacja o ochronie danych osobowych:

1. Rejestracja i korzystanie z sklepu internetowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku, zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych, oraz realizacji zleceń. Również zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji z firmy Quatro4x4 na adres email, oraz przetwarzanie tego adresu w bazie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy.
2. Klient ma prawo do wglądu i poprawy przekazanych danych osobowych, oraz usunięcia danych (razem z kontem klienta) z naszej bazy.

III. Zamówienie

Podstawą do zawarcia transakcji jest zamówienie składane poprzez nasz sklep internetowy lub telefonicznie pod numerem +48/ 81 7463108, lub 602523414 w godzinach 8:00 do 18:00. Poprawnie złożone zamówienie zawiera:

 • Dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
 • Co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną
 • Koszty transportu
 • Sposób płatności

IV. Realizacja zamówień:

Aby sprostać Państwa wymaganiom, za zamówiony towar można zapłacić na kilka sposobów:

 • Gotówką przy odbiorze towaru
 • Przelewem na nasz rachunek bankowy w ING BANK ŚLĄSKI 
 • PL 55 1050 1953 1000 0090 8112 8705
 • Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od formy płatności oraz stanu magazynowego towaru. Zwykle termin realizacji zamówienia nie przekracza 3 dni roboczych. W przypadku gdy jest brak towaru, klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub emaliową o planowanym terminie dostawy.

V. Dokument zakupu

Na wszystkie towary wystawiamy fakturę VAT lub paragon fiskalny. Posiadanie paragonu lub faktury jest warunkiem koniecznym do zwrotu towaru lub do złożenia reklamacji. W przypadku gdy w przesyłce brak jest faktury VAT lub paragonu fiskalnego prosimy o kontakt ze sklepem w celu dosłania dokumentu.

VI. Realizacja i Transport

Zamówione towary doręczy Państwu kurier zgodnie z danymi zawartymi na potwierdzonym zamówieniu. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi oraz gabarytów zamówionych towarów. Klient zostaje poinformowany o planowanych kosztach przesyłki przed wysłaniem paczki.

VII. Zwroty

Istnieje możliwość zwrotu zamówionego towaru na warunkach określonych w ustawie z dnia 02.03.2000 r. (Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Dz.U.00.22.271). Niezbędny także jest paragon fiskalny lub faktura jako dowód zakupu w naszej firmie. Towar sprowadzany na specjalne zamówienie nie podlega zwrotowi.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Quatro4x4 sp. z o.o. (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.quatro4x4.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Quatro 4x4 sp. z o.o. dane kontaktowe - numer telefonu: 602523414, adres e-mail: admin@quatro4x4.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Quatro 4x4 można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Quatro4x4 sp. z o.o. Kazimierzówka 101E, 21040 Świdnik , najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – admin@quatro4x4.pl.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • zbierania danych i dopełnienia obowiazków określonych przepisami prawa lub realizacji umowy
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: 

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 1 i 2 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.: 

przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany  ustawą o narodowym zasobie archiwalnym. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
 • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. 

Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).